© 2018 by K&K S. C.

ZASADY REZERWACJI ONLINE

I. REZERWACJA

 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania przedpłaty w wysokości 100% kwoty pobytu.

 2. REZERWACJA NA TELEFON - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana rezerwacja na telefon. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane smsem.

 

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

 1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

 2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata podlega zwrotowi:

  • 100% wpłaconej kwoty do 14 dni przed planowanym przyjazdem,

  • 30% wpłaconej kwoty w okresie od 14 do 7 dni przed planowanym przyjazdem,

  • nie podlega zwrotowi poniżej 7 dni przed terminem planowanego przyjazdu.

 3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu        umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

 4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu,  nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

 

III. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.